PÅGÅENDE PROJEKT

Lagerhall Sobacken

Efter semestern startade vi igång ett kul projekt ihop med DC Wäst. En lagerhall för sopor skall byggas på Sobacken i Borås. 


Innan grundarbetet kan börjas ska ca 35000 kubik torv grävas bort och ersättas med krossat berg.

SG maskin hjälper oss med maskinresurser.

AVSLUTADE PROJEKT

Mjuk Biltvätt i Borås

I början av april startade vi upp ett nytt projekt åt DC Wäst.

Denna gång är det en nyetablering av en tvätthall i Borås.

Innan jobbet kunde börja fick vi göra en omfattande insats med att lägga om befintliga VA-rör som korsade där tvätten skulle byggas.

Gräne gruva

Tore fortsätter med att bygga nya vandringsleder, dammar och utsiktsplatser runt om Gräne gruva området.

ST1 Varberg

28 maj 2020 tog vi de första skoptagen på en ny St1 i Varberg åt DC Wäst. Med bra markförhållanden och fint väder fick vi en bra start.

Castellum Lund

2020 började med ytterligare ett projekt åt DC-Wäst. Denna gången hjälper vi dem med markarbeten på en tomt i Lund. Det är Castellum som ska uppföra ett hus på ca 5000 m2.

Cirkle K Biskopsgården

På hösten 2019 påbörjade vi vår andra Cirkle K mack. Även denna gången åt RO-gruppen. Byggplatsen ligger på Hisingen i Göteborg.

Castellum Malmö moränen

Våren 2019 startade vi ett nytt projekt ihop med DC-wäst. Castellum skulle uppföra ett verkstadshus och en tvätthall på en industritomt i centrala Malmö. Marken var delvis förorenad så en omfattande sanering krävdes innan bygget kunde börja.

Preem Landskrona

Vintern 2017-2018 så var det dags för ett skåneprojekt igen. Vi hjäpte RO-Gruppen med en nybyggnation av en Preem mack med tillhörande tvätthall

Fiber Sandhult och Hedared

Hösten 2017 började vi med ett fiberprojekt åt Netel i Sanhult och Hedared utanför Borås. Projektet var indelat i faser och den sista fasen avslutades i årsskiftet 2019-2020. 

Cirkle K Ulricehamn

Våren 2017 började vi med ett projekt i Ulricehamn. RO-gruppen skulle bygga en ny bensinstation och tvätthall åt Cirkle k

OKQ8 Nynäshamn

Vintern 2017-2018 så började vi ytterligare en OKQ8 mack i Nynäshamn. DC-Wäst var vår beställare denna gång.

24 storage Haninge

2017 hjälpte vi RO-gruppen med byggnation av en 24 Storage i Haninge

OKQ8 Södertälje

Vintern 2016-2017 startade vi igång ett jobb i Södertälje. En nybyggnation av en OKQ8 mack åt DC-Wäst.

Bostadsområde Onsala

Säsongen 2016 började med ett jobb åt Västkuststugan. Vi gjorde alla markarbeten på ett nytt bostadsområde i Onsala. Arbetsområdet omfattade en ringväg med 13 st fristående villor. Arbetsledare på plats var Peter och Stefan Löfström.

OKQ8 Malmö

När Jobbet i Trelleborg började bli klart så påbörjade vi en nästan identisk mack i Malmö (Lockarp). Vi hjälpte även till en del på granntomten där det byggdes en KFC restaurang. Arbetsledare på plats var Stefan Löfström.

OKQ8 Trelleborg

2015 så var det dags för ytterliga 2 st OKQ8 mackar åt Ro-gruppen. Macken i Trelleborg skulle byggas på åkermark och började direkt efter vintern 2015. Arbetsledare på plats var Stefan Löfström.

 

Lidl Ljungby

2014 gjorde vi markarbetet på en nybyggnation av en Lidl butik i Ljungby åt RO-gruppen. Parkeringsplatserna lades med marksten vilket var en ny erfarenhet för oss.  Stefan Löfström var arbetsledare på plats.

OKQ8 Sillekrog

Vårt första bensinstationsjobb var en OKQ8 åt RO-gruppen i Nyköping. Eftersom det var en befintlig station som skulle uppdateras så var det en utmaning att jobba samtidigt som tankstationen och den provisoriska butiken skulle hålla öppet. Stefan Löfström var arbetsledare på plats.