VÄLKOMMEN TILL ÖVERLIDA GRUS & TRANSPORT

Firman har varit i familjen Löfströms ägo sen 1997 och har sitt säte i Överlida. Företaget består idag av 5 st medarbetare inkl ägarna.

 

För några år sedan ändrade ÖGT sin firmastruktur. Istället för att äga sin egen maskinpark så hyrs nu istället maskinresurserna in för varje enskilt projekt.


Idag inriktar vi oss främst på större markentreprenader åt företag. Än så länge har vi utfört jobb från stockholm i norr till trelleborg i söder. Vår arbetsmodell bygger på att alltid leverera en hög kvalitet i rätt tid på de jobb vi utför.